Flaga opcji gcc -D

gcc -D definiuje makro, które ma być używane przez preprocesor.

Składnia

$ gcc -Dname [options] [source files] [-o output file]
$ gcc -Dname=definition [options] [source files] [-o output file]

Przykład

Zapisz plik źródłowy myfile.c :

// myfile.c
#include <stdio.h/
 
void main()
{
    #ifdef DEBUG   
       printf("Debug run\n");
    #else
       printf("Release run\n");
    #endif
}

 

Zbuduj plik myfile.c i uruchom go ze zdefiniowanym DEBUG:

$ gcc -D DEBUG myfile.c -o myfile
$ ./myfile
Debug run
$

 

Lub skompiluj myfile.c i uruchom go bez zdefiniowanego DEBUG:

$ gcc myfile.c -o myfile
$ ./myfile
Release run
$

 


Zobacz też

Advertising

GCC
SZYBKIE STOŁY