flaga opcji gcc -g

gcc -g generuje informacje debugowania do użycia przez debugger GDB.

 

opcja opis
-g0 brak informacji o debugowaniu
-g1 minimalne informacje o debugowaniu
-sol domyślne informacje debugowania
-g3 maksymalne informacje debugowania

Składnia

$ gcc -glevel [options] [source files] [object files] [-o output file]

Przykład

Zapisz plik źródłowy myfile.c :

// myfile.c
#include <stdio.h/
 
void main()
{
    printf("Program run!!\n");
}

 

Budowa myfile.c na zacisku i uruchomić gdb do debugowania:

$ gcc -g myfile.c -o myfile
$ gdb myfile
(gdb) run
Starting program: /home/ubuntu/myfile
Program run!!
Program exited with code 012.
(gdb) quit
$

 


Zobacz też

Advertising

GCC
SZYBKIE STOŁY