Flaga opcji gcc -fPIC

gcc -fPIC generuje kod niezależny od pozycji (PIC) dla bibliotek współdzielonych.

Składnia

$ gcc -fPIC [options] [source files] [object files] -o output file

 

Użyj opcji -fpic zamiast -fPIC, aby wygenerować bardziej wydajny kod, jeśli jest obsługiwany przez kompilator platformy.

Przykład

Zapisz plik źródłowy myfile.c :

// myfile.c
#include <stdio.h/
 
int myfunc()
{
    printf("myfunc\n");
}

 

Build myfile.c generuje myfile.o :

$ gcc -fPIC -c myfile.c
$

 


Zobacz też

Advertising

GCC
SZYBKIE STOŁY