Co to jest kilodżul (kJ)?

Kilodżul to jednostka energii równa 1000 dżuli.

1 kilodżul jest równy 1000 dżuli:

1kJ = 1000J

1 dżul jest równy 1/1000 kilodżula:

1J = 0,001kJ

Energia E (J) w dżulach (J) jest równa energii E (kJ) w kilodżulach razy 1000:

E (J) = E (kJ) × 1000

1 kilodżul równa się 0,94781712 BTU (IT) :

1 kJ = 0,94781712 BTU (IT)

Energia E (BTU) w BTU jest równa 0,94781712 razy energii E (kJ) w kilodżulach (kJ):

E (BTU) = E (kJ) / 1,05505585262 = 0,94781712 ⋅ E (kJ)

1 kcal th równa się 4,184 kilodżuli (kJ):

1 kcal th = 4,184 kJ

Energia w kilodżulach E (kJ) jest równa energii w kilokaloriach E (kcal-th) podzielonej przez 4,184:

E (kcal) = E (kJ) / 4,184

 

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA ENERGII
SZYBKIE STOŁY