Jak zamienić kilowaty-godzinę na kilowaty

Jak zamienić energię w kilowatogodzinę (kWh) na energię elektryczną w kilowatach (kW) .

Możesz obliczyć kilowat z kilowatogodzin i godzin, ale nie możesz przeliczyć kilowatogodzin na kilowat, ponieważ jednostki kilowatogodziny i kilowatogodziny reprezentują różne wielkości.

Wzór obliczeniowy z kilowatów-godzin na kilowaty

Moc P w kilowatach (kW) jest równa energii E w kilowatogodzinach (kWh) podzielonej przez okres t w godzinach (hr):

P (kW) = E (kWh) / t (godz.)

Więc

kilowat = kilowatogodzina / godzina

lub

kW = kWh / h

Przykład

Jakie jest zużycie energii w kilowatach, gdy zużycie energii wynosi 15 kilowatogodzin przez 3 godziny?

P = 15 kWh / 3 h = 5 kW

 

Jak zamienić kW na kWh ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY