Jak zamienić kilowaty na kilowaty-godzinę

Jak zamienić moc elektryczną w kilowatach (kW) na energię w kilowatogodzinach (kWh) .

Możesz obliczyć kilowatogodzinę z kilowatów i godzin, ale nie możesz przeliczyć kilowatogodzin na kilowatogodzinę, ponieważ jednostki kilowat i kilowatogodzina reprezentują różne wielkości.

Wzór obliczeniowy z kilowatów na kilowatogodzinę

Energia E w kilowatogodzinach (kWh) jest równa mocy P w kilowatach (kW) pomnożonej przez okres t w godzinach (h):

E (kWh) = P (kW) × t (godz.)

Więc

kilowatogodzina = kilowatogodzina

lub

kWh = kW × godz

Przykład

Jakie jest zużycie energii w watogodzinach, gdy pobór mocy wynosi 5 kilowatów w czasie 3 godzin?

E = 5kW × 3h = 15 kWh

 

Jak przeliczyć kWh na kW ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY