Logarytm nieskończoności

Co to jest logarytm o nieskończoności ?

log 10 (∞) =?

 

Ponieważ nieskończoność nie jest liczbą, powinniśmy używać limitów:

x zbliża się do nieskończoności

Granicą logarytmu x, gdy x zbliża się do nieskończoności, jest nieskończoność:

lim log 10 ( x ) = ∞

  x → ∞

x zbliża się minus nieskończoność

W przeciwnym przypadku logarytm minus nieskończoności (-∞) jest nieokreślony dla liczb rzeczywistych, ponieważ funkcja logarytmiczna jest niezdefiniowana dla liczb ujemnych:

lim log 10 ( x ) jest niezdefiniowane

  x → -∞

 

Logarytm liczby ujemnej ►

 


Zobacz też

Advertising

LOGARYTM
SZYBKIE STOŁY