Ilan ang kcal sa 1 calorie?

Paano i-convert ang 1 calorie (cal) sa kilocalorie (kcal).

1 malaking calorie ng pagkain (Cal) ay katumbas ng 1 maliit na kilocalorie (kcal):

1 Cal = 1 kcal

1 maliit na calorie (cal) ay katumbas ng 1/1000 maliit na kilocalorie (kcal):

1 cal = 0.001 kcal

 

Paano i-convert ang mga calorie sa kcal ►

 


Tingnan din

Advertising

KONVERSYONG ENERGY
RAPID TABLES