Paano i-convert ang joules sa kilojoules

Paano i-convert ang enerhiya sa joules (J) sa kilojoules (kJ).

Paano i-convert ang joules sa kJ

Ang isang kilojoules ay katumbas ng 1000 joules:

1kJ = 1000J

Ang enerhiya E sa kilojoules (kJ) ay katumbas ng enerhiya sa joules (J) na hinati ng 1000:

E (kJ) = E (J) / 1000

Halimbawa

I-convert ang 400J sa kilojoules.

Ang enerhiya E sa kilojoules (kJ) ay katumbas ng 400 joules (J) na hinati ng 1000:

E (kJ) = 400J / 1000 = 0.4kJ

 

Joule sa kJ conversion calculator ►

 


Tingnan din

Advertising

KONVERSYONG ENERGY
RAPID TABLES