Paano i-convert ang kcal sa calories

Paano i-convert ang mga kilocalory (kcal) sa mga calorie (cal).

Maliit at malalaking calories

Ang maliit na calorie (cal) ay ang enerhiya na kinakailangan upang madagdagan ang 1 gramo ng tubig ng 1 ° C sa presyon ng 1 kapaligiran.

Malaking calorie (Cal) ang lakas na kinakailangan upang madagdagan ang 1 kg ng tubig ng 1 ° C sa presyon ng 1 kapaligiran.

Ang malaking calorie ay tinatawag ding calorie ng pagkain at ginagamit bilang isang yunit ng enerhiya ng pagkain.

kcal sa Cal - maliliit na kilocalories sa malalaking calorie

Ang isang malaking calorie ng pagkain ay katumbas ng 1 maliit na kcal:

1 Cal = 1 kcal

Ang enerhiya sa malalaking calories (Cal) ay katumbas ng enerhiya sa maliliit na kilocalories (kcal):

E (Cal) = E (kcal)

Halimbawa

I-convert ang 6 kcal sa malalaking calories:

E (Cal) = 6 kcal = 6 Cal

kcal to cal - maliit na kilocalories sa maliliit na calories

1 kcal = 1000 cal

Ang enerhiya sa maliliit na calorie (cal) ay katumbas ng 1000 beses na lakas sa maliliit na kilocalories (kcal):

E (cal) = 1000 × E (kcal)

Halimbawa

I-convert ang 6 kcal sa maliit na calories:

E (cal) = 1000 × 6kcal = 6000 cal

 

Paano i-convert ang mga calorie sa kcal ►

 


Tingnan din

Advertising

KONVERSYONG ENERGY
RAPID TABLES