Ilan ang calories sa 1 kcal?

Paano i-convert ang 1 kilocalorie (kcal) sa calories (cal).

1 maliit na kilocalorie (kcal) ay katumbas ng 1 malaking calorie ng pagkain (Cal):

1 kcal = 1 Cal

Ang 1 maliit na kilocalorie (kcal) ay katumbas ng 1000 maliit na calorie (cal):

1 kcal = 1000 cal

 

Paano i-convert ang kcal sa mga kaloriya ►

 


Tingnan din

Advertising

KONVERSYONG ENERGY
RAPID TABLES