Text sa Binary Converter

Ipasok ang ASCII / Unicode text string at pindutin ang pindutan ng I- convert (hal. Ipasok ang "Halimbawa"
upang makuha ang "01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101"):

Binary to text converter ►

Paano Mag-convert ng Teksto sa Binary

I-convert ang teksto sa binary ASCII code:

 1. Kumuha ng character
 2. Kumuha ng decimal code ng character mula sa talahanayan ng ASCII
 3. I-convert ang decimal sa binary byte
 4. Magpatuloy sa susunod na character

Halimbawa

I-convert ang teksto ng "Mga puno ng halaman" sa binary ASCII code:

Solusyon:

Gumamit ng talahanayan ng ASCII upang makakuha ng ASCII code mula sa character.

"P" = 80 = 2 6 +2 4 = 01010000 2

"l" = 108 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 01101100 2

"a" = 97 = 2 6 +2 5 +2 0 = 01100001 2

Para sa lahat ng mga character ng teksto dapat mong makuha ang binary bytes:

"01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011"

Paano mai-convert ang Teksto sa Binary?

 1. Kumuha ng character
 2. Kumuha ng ASCII code ng character mula sa talahanayan ng ASCII
 3. I-convert ang decimal sa binary byte
 4. Magpatuloy sa susunod na character

Paano gamitin ang Text to Binary converter?

 1. I-paste ang teksto sa input text box.
 2. Piliin ang uri ng pag-encode ng character.
 3. Piliin ang string ng delimiter ng output.
 4. Pindutin ang pindutan ng I-convert.

Paano i-convert ang Ingles sa Binary code?

 1. Kumuha ng liham sa ingles
 2. Kumuha ng ASCII code ng liham na ingles mula sa talahanayan ng ASCII
 3. I-convert ang decimal sa binary byte
 4. Magpatuloy sa susunod na liham sa ingles

Paano mai-convert ang character na 'A' sa binary?

Gumamit ng talahanayan ng ASCII: 'A' = 65 10 = 64 + 1 = 2 6 +2 0 = 01000001 2

Paano mai-convert ang character na '0' sa binary?

Gumamit ng talahanayan ng ASCII: '0' = 48 10 = 32 + 16 = 2 5 +2 4 = 00110000 2

ASCII teksto sa hex, talahanayan ng conversion ng binary

ASCII
Character
Hexadecimal Binary
NUL 00 00000000
SOH 01 00000001
STX 02 00000010
ETX 03 00000011
EOT 04 00000100
ENQ 05 00000101
ACK 06 00000110
BEL 07 00000111
BS 08 00001000
HT 09 00001001
LF 0A 00001010
VT 0B 00001011
FF 0C 00001100
CR 0D 00001101
KAYA 0E 00001110
SI 0F 00001111
DLE 10 00010000
DC1 11 00010001
DC2 12 00010010
DC3 13 00010011
DC4 14 00010100
NAK 15 00010101
SYN 16 00010110
ETB 17 00010111
MAAARI 18 00011000
EM 19 00011001
SUB 1A 00011010
ESC 1B 00011011
FS 1C 00011100
GS 1D 00011101
RS 1E 00011110
US 1F 00011111
Space 20 00100000
! 21 00100001
" 22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
& 26 00100110
' 27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 2A 00101010
+ 2B 00101011
, 2C 00101100
- 2D 00101101
. 2E 00101110
/ 2F 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 3A 00111010
; 3B 00111011
< 3C 00111100
= 3D 00111101
/ 3E 00111110
? 3F 00111111
@ 40 01000000
A 41 01000001
B 42 01000010
C 43 01000011
D 44 01000100
E 45 01000101
F 46 01000110
G 47 01000111
H 48 01001000
Ako 49 01001001
J 4A 01001010
K 4B 01001011
L 4C 01001100
M 4D 01001101
N 4E 01001110
O 4F 01001111
P 50 01010000
Q 51 01010001
R 52 01010010
S 53 01010011
T 54 01010100
U 55 01010101
V 56 01010110
W 57 01010111
X 58 01011000
Y 59 01011001
Z 5A 01011010
[ 5B 01011011
\ 5C 01011100
] 5D 01011101
^ 5E 01011110
_ 5F 01011111
` 60 01100000
a 61 01100001
b 62 01100010
c 63 01100011
d 64 01100100
e 65 01100101
f 66 01100110
g 67 01100111
h 68 01101000
i 69 01101001
j 6A 01101010
k 6B 01101011
l 6C 01101100
m 6D 01101101
n 6E 01101110
o 6F 01101111
p 70 01110000
q 71 01110001
r 72 01110010
s 73 01110011
t 74 01110100
ikaw 75 01110101
v 76 01110110
w 77 01110111
x 78 01111000
y 79 01111001
z 7A 01111010
{ 7B 01111011
| 7C 01111100
} 7D 01111101
~ 7E 01111110
DEL 7F 01111111

 

Binary to text converter ►

 


Tingnan din

Advertising

NUMBER CONVERSION
RAPID TABLES