Decimal to Fraction Calculator

Resulta ng praksyon:
Pagkalkula:

Fraction to decimal converter ►

Paano i-convert ang decimal sa maliit na bahagi

Mga yugto ng pagbabago

  1. Isulat ang decimal na maliit na bahagi bilang isang maliit na bahagi ng mga digit sa kanan ng decimal period (numerator) at isang lakas na 10 (denominator).
  2. Hanapin ang pinakadakilang karaniwang tagapamahagi (gcd) ng numerator at ang denominator.
  3. Bawasan ang maliit na bahagi sa pamamagitan ng paghahati ng numerator at ang denominator gamit ang gcd.

Halimbawa # 1

I-convert ang 0.32 sa maliit na bahagi:

0.32 = 32/100

Hanapin ang pinakadakilang karaniwang tagapamahagi (gcd) ng numerator at ang denominator:

gcd (32,100) = 4

Bawasan ang maliit na bahagi sa pamamagitan ng paghahati ng numerator at ang denominator gamit ang gcd:

0.32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

Halimbawa # 2

I-convert ang 2.56 sa praksyon

2.56 = 2 + 56/100

Hanapin ang pinakadakilang karaniwang tagapamahagi (gcd) ng numerator at ang denominator:

gcd (56,100) = 4

Bawasan ang maliit na bahagi sa pamamagitan ng paghahati ng numerator at ang denominator gamit ang gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

Halimbawa # 3

I-convert ang 0.124 sa maliit na bahagi:

0.124 = 124/1000

Hanapin ang pinakadakilang karaniwang tagapamahagi (gcd) ng numerator at ang denominator:

gcd (124,1000) = 4

Bawasan ang maliit na bahagi sa pamamagitan ng paghahati ng numerator at ang denominator gamit ang gcd:

0.124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Paano mai-convert ang paulit-ulit na decimal sa maliit na bahagi

Halimbawa # 1

I-convert ang 0.333333 ... sa maliit na bahagi:

x = 0.333333 ...

10 x = 3.333333 ...

10 x - x = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

Halimbawa # 2

I-convert ang 0.0565656 ... sa praksyon:

x = 0.0565656 ...

100 x = 5.6565656 ...

100 x - x = 99 x = 5.6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Desimal sa maliit na bahagi ng talahanayan ng conversion

Desimal Maliit na bahagi
0.00001 1/100000
0,0001 1/10000
0.001 1/1000
0.01 1/100
0.08333333 1/12
0.09090909 1/11
0.1 1/10
0.11111111 1/9
0.125 1/8
0.14285714 1/7
0.16666667 1/6
0.2 1/5
0.22222222 2/9
0.25 1/4
0.28571429 2/7
0.3 3/10
0.33333333 1/3
0.375 3/8
0.4 2/5
0.42857143 3/7
0.44444444 4/9
0.5 1/2
0.55555555 5/9
0.57142858 4/7
0.6 3/5
0.625 5/8
0.66666667 2/3
0.7 7/10
0.71428571 5/7
0.75 3/4
0.77777778 7/9
0.8 4/5
0.83333333 5/6
0.85714286 6/7
0.875 7/8
0.88888889 8/9
0.9 9/10
1.1 11/10
1.2 6/5
1.25 5/4
1.3 13/10
1.4 7/5
1.5 3/2
1.6 8/5
1.7 17/10
1.75 7/4
1.8 9/5
1.9 19/10
2.5 5/2

 

Fraction to decimal conversion ►

 


Tingnan din

Advertising

NUMBER CONVERSION
RAPID TABLES