Logarithm ng Zero

Ano ang logarithm ng zero? Bakit hindi tinukoy ang pag-log (0).

Ang tunay na logarithmic function log b (x) ay tinukoy lamang para sa x/ 0.

Hindi namin mahanap ang isang numero x, kaya ang base b na itataas sa lakas ng x ay katumbas ng zero:

b x = 0, x wala

Kaya't ang base b logarithm na zero ay hindi tinukoy.

hindi tinukoy ang log b (0)

Halimbawa ang batayan 10 logarithm ng 0 ay hindi tinukoy:

hindi tinukoy ang log 10 (0)

Ang limitasyon ng base b logarithm ng x, kapag ang x ay papalapit sa zero mula sa positibong panig (0+), ay minus infinity:

lim log (x) = -infinity

 

Logarithm ng isang ►

 


Tingnan din

Advertising

LOGARITO
RAPID TABLES