Logarithm ng Negatibong Numero

Ano ang logarithm ng isang negatibong numero?

Ang logarithmic function

y = log b ( x )

ay ang kabaligtaran na pag-andar ng exponential function

x = b y

Dahil ang base b ay positibo (b/ 0), ang base b na itinaas sa lakas ng y ay dapat positibo (b y / 0) para sa anumang tunay na y. Kaya't dapat na positibo ang bilang x (x/ 0).

Ang totoong base b logarithm ng isang negatibong numero ay hindi natukoy.

ang log b ( x ) ay hindi natukoy para sa x ≤ 0

Halimbawa, ang batayan 10 logarithm ng -5 ay hindi natukoy:

ang log 10 (-5) ay hindi natukoy

Masalimuot na logarithm

Para sa kumplikadong bilang z sa polar form:

z = r · e

Ang kumplikadong logarithm:

 Mag-log z = ln r +

Ay tinukoy para sa negatibong z.

 

Logarithm ng zero ►

 


Tingnan din

Advertising

LOGARITO
RAPID TABLES