Các khái niệm & thuật ngữ điện cơ bản

Các khái niệm và thuật ngữ điện cơ bản - dòng điện, điện áp, điện trở, công suất, điện tích, hiệu suất.

 

 


Xem thêm

Advertising

ĐIỆN & ĐIỆN TỬ
BẢNG RAPID