Điện áp

Điện áp được định nghĩa là hiệu điện thế giữa hai điểm của một điện trường.

Sử dụng phép tương tự ống nước, chúng ta có thể hình dung điện áp là sự chênh lệch độ cao làm cho nước chảy xuống.

V = φ 2 - φ 1

V là hiệu điện thế giữa điểm 2 và điểm 1 tính bằng vôn (V) .

φ 2 là điện thế tại điểm # 2 tính bằng vôn (V).

φ 1 là điện thế tại điểm # 1 tính bằng vôn (V).

 

Trong một mạch điện, hiệu điện thế V tính bằng vôn (V) bằng năng lượng tiêu thụ E tính bằng jun (J)

chia cho điện tích Q trong coulombs (C).

V = \ frac {E} {Q}

V là điện áp được đo bằng vôn (V)

E là năng lượng được đo bằng jun (J)

Q là điện tích đo bằng coulombs (C)

Điện áp trong loạt

Tổng hiệu điện thế của một số nguồn điện áp hoặc điện áp giảm mắc nối tiếp là tổng của chúng.

V T = V 1 + V 2 + V 3 + ...

V T - nguồn điện áp tương đương hoặc điện áp giảm tính bằng vôn (V).

V 1 - nguồn điện áp hoặc sụt áp tính bằng vôn (V).

V 2 - nguồn điện áp hoặc điện áp giảm tính bằng vôn (V).

V 3 - nguồn điện áp hoặc sụt áp tính bằng vôn (V).

Điện áp song song

Nguồn điện áp hoặc nguồn giảm điện áp mắc song song có hiệu điện thế bằng nhau.

V T = V 1 = V 2 = V 3 = ...

V T - nguồn điện áp tương đương hoặc điện áp giảm tính bằng vôn (V).

V 1 - nguồn điện áp hoặc sụt áp tính bằng vôn (V).

V 2 - nguồn điện áp hoặc điện áp giảm tính bằng vôn (V).

V 3 - nguồn điện áp hoặc sụt áp tính bằng vôn (V).

Chia điện áp

Đối với đoạn mạch điện có điện trở (hoặc tổng trở khác) mắc nối tiếp, độ sụt điện áp V i trên điện trở R i là:

V_i = V_T \: \ frac {R_i} {R_1 + R_2 + R_3 + ...}

Định luật điện áp Kirchhoff (KVL)

Tổng của các lần giảm điện áp tại một vòng lặp hiện tại bằng không.

V k = 0

Mạch DC

Dòng điện một chiều (DC) được tạo ra bởi nguồn điện áp không đổi như pin hoặc nguồn điện áp một chiều.

Điện áp rơi trên một điện trở có thể được tính từ điện trở của điện trở và dòng điện của điện trở, sử dụng định luật Ôm:

Tính hiệu điện thế theo định luật Ôm

V R = I R × R

V R - điện áp rơi trên điện trở đo bằng vôn (V)

I R - dòng điện chạy qua điện trở đo bằng ampe (A)

R - điện trở của điện trở được đo bằng ôm (Ω)

Mạch xoay chiều

Dòng điện xoay chiều do nguồn điện áp hình sin tạo ra.

Định luật Ohm

V Z = I Z × Z

V Z - điện áp rơi trên tải được đo bằng vôn (V)

I Z - dòng điện chạy qua tải được đo bằng ampe (A)

Z - trở kháng của tải được đo bằng ohms (Ω)

Điện áp tạm thời

v ( t ) = V max × sin ( ωt + θ )

v (t) - điện áp tại thời điểm t, được đo bằng vôn (V).

V max - điện áp cực đại (= biên độ của sin), được đo bằng vôn (V).

ω - tần số góc đo bằng radian trên giây (rad / s).

t - thời gian, tính bằng giây (s).

θ        - pha của sóng sin tính bằng radian (rad).

RMS (hiệu dụng) điện áp

V rmsV eff  =  V max / √ 2 ≈ 0,707 V max

V rms - điện áp RMS, được đo bằng vôn (V).

V max - điện áp cực đại (= biên độ của sin), được đo bằng vôn (V).

Điện áp đỉnh đến đỉnh

V p-p = 2 V cực đại

Giảm điện áp

Sụt điện áp là sự sụt giảm điện thế hoặc hiệu điện thế trên tải trong mạch điện.

Đo điện thế

Điện áp được đo bằng Vôn kế. Vôn kế được mắc song song với linh kiện hoặc mạch đo được.

Vôn kế có điện trở rất cao nên hầu như không ảnh hưởng đến mạch đo.

Điện áp theo quốc gia

Nguồn cung cấp điện áp AC có thể khác nhau đối với mỗi quốc gia.

Các nước Châu Âu sử dụng 230V trong khi các nước Bắc Mỹ sử dụng 120V.

 

Quốc gia Vôn

[Volts]

Tần số

[Hertz]

Châu Úc 230V 50Hz
Brazil 110V 60Hz
Canada 120V 60Hz
Trung Quốc 220V 50Hz
Pháp 230V 50Hz
nước Đức 230V 50Hz
Ấn Độ 230V 50Hz
Ireland 230V 50Hz
Người israel 230V 50Hz
Nước Ý 230V 50Hz
Nhật Bản 100V 50 / 60Hz
New Zealand 230V 50Hz
Philippines 220V 60Hz
Nga 220V 50Hz
Nam Phi 220V 50Hz
nước Thái Lan 220V 50Hz
Vương quốc Anh 230V 50Hz
Hoa Kỳ 120V 60Hz

 

Dòng điện

 


Xem thêm

Advertising

ĐIỀU KHOẢN ĐIỆN
BẢNG RAPID