Mã màu đỏ

Màu đỏ RGB. Các mã màu đỏ.

Mã màu RGB đỏ

Mã màu Red Hex / RGB = # FF0000 = 255 * 65536 + 0 * 256 + 0 = (255,0,0)

ĐỎ = 255, XANH LÁ = 0, XANH LÁ = 0

Biểu đồ mã màu đỏ

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  lightalmon # FFA07A rgb (255,160,122)
  cá hồi # FA8072 rgb (250,128,114)
  darksalmon # E9967A rgb (233,150,122)
  ánh sáng # F08080 rgb (240,128,128)
  indianred # CD5C5C rgb (205,92,92)
  đỏ thẫm # DC143C rgb (220,20,60)
  lửa # B22222 rgb (178,34,34)
  màu đỏ # FF0000 rgb (255,0,0)
  đỏ sẫm # 8B0000 rgb (139,0,0)
  Bỏ rơi # 800000 rgb (128,0,0)
  cà chua # FF6347 rgb (255,99,71)
  đười ươi # FF4500 rgb (255,69,0)
  nhợt nhạt # DB7093 rgb (219,112,147)

 

Màu RGB ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID