Mã màu vàng

Màu vàng được tạo ra bằng cách thêm các màu đỏ và xanh lá cây.

Mã màu RGB vàng

Mã RGB màu vàng = 255 * 65536 + 255 * 256 + 0 = # FFFF00

ĐỎ = 255, XANH LÁ = 255, XANH LÁ = 0

Các sắc thái của biểu đồ màu vàng

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  nhẹ nhàng # FFFFE0 rgb (255,255,224)
  Lemonchiffon #FFFACD rgb (255,250,205)
  lightgoldenrodyellow # FAFAD2 rgb (250,250,210)
  đu đủ # FFEFD5 rgb (255,239,213)
  moccasin # FFE4B5 rgb (255,228,181)
  quả đào # FFDAB9 rgb (255,218,185)
  nhợt nhạt # EEE8AA rgb (238.232.170)
  kaki # F0E68C rgb (240,230,140)
  vải kaki màu thẫm # BDB76B rgb (189,183,107)
  màu vàng # FFFF00 rgb (255,255,0)
  Ôliu # 808000 rgb (128,128,0)
  màu xanh lá cây # ADFF2F rgb (173,255,47)
  xanh vàng # 9ACD32 rgb (154,205,50)

 

Màu sắc
Tên màu không phải HTML
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
R, G, B
  Vàng nhạt1 #FFFFCC rgb (255,255,204)
  Vàng nhạt2 # FFFF99 rgb (255,255,153)
  Vàng nhạt3 # FFFF66 rgb (255,255,102)
  Vàng nhạt4 # FFFF33 rgb (255,255,51)
  Màu vàng # FFFF00 rgb (255,255,0)
  Vàng đậm1 # CCCC00 rgb (204.204,0)
  Vàng sẫm2 # 999900 rgb (153,153,0)
  Vàng đậm3 # 666600 rgb (102.102,0)
  Vàng đậm4 # 333300 rgb (51,51,0)

Mã màu HTML vàng

Đoạn HTML với phông chữ màu vàng

Mã:

<p style="color:yellow; background:black"/These fonts are yellow!</p/

Kết quả:

Những phông chữ này có màu vàng!

HAY

<p style="color:#FFFF00; background:black"/These fonts are yellow, too!</p/

Kết quả:

Những phông chữ này cũng có màu vàng!

HAY

<p style="color:rgb(255,255,0); background:black"/These fonts are yellow, too!</p/

Kết quả:

Những phông chữ này cũng có màu vàng!

Đoạn HTML có phông chữ đen và màu nền vàng

Mã:

<p style="color:black; background:yellow"/Background color is yellow</p>

Kết quả:

Màu nền là màu vàng

 

Màu vàng ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID