Mã HTML cho dấu kiểm

Mã HTML cho dấu kiểm (✔).

Ký tên Mã tên Mã thập phân Mã hex Sự miêu tả
  & # 9745; & # x2611;  
  & # 10003; & # x2713; dấu kiểm
  & # 10004; & # x2714; dấu kiểm

Thí dụ

Mã HTML:

<p/&#10004; milk<br/&#10004; butter<br/&#10004; bread<p/

Xem trước:

✔ sữa
✔ bơ
✔ bánh mì

 

 

 

 


Xem thêm

Advertising

MÃ HTML
BẢNG RAPID