Mã HTML cho biểu tượng trái tim

Biểu tượng trái tim Mã HTML.

Ký tên Mã tên Mã thập phân Mã hex Sự miêu tả
& trái tim; & # 9829; & # x2665; biểu tượng trái tim
  & # 10084; & # x2764;  
  & # 10085; & # x2765;  

Thí dụ

Mã HTML:

<p/&hearts; beats<p/

Xem trước:

♥ nhịp đập


Xem thêm

Advertising

MÃ HTML
BẢNG RAPID