Biểu tượng nhãn hiệu HTML

HTML Nhãn hiệu & mã biểu tượng nhãn hiệu đã đăng ký.

Ký tên Mã tên Mã thập phân Mã hex Sự miêu tả
&buôn bán; & # 8482; & # x2122; biểu tượng nhãn hiệu
® & reg; & # 174; & # x00AE; biểu tượng nhãn hiệu đã đăng ký

Thí dụ

Mã HTML:

<p/RapidTables &trade;<p/
<p/RapidTables &reg;<p/

Xem trước:

RapidTables ™

RapidTables ®

 

 


Xem thêm

Advertising

MÃ HTML
BẢNG RAPID