Как да конвертирате ватове в kWh

Как да преобразуваме електрическата мощност във ватове (W) в енергия в киловатчас (kWh) .

Можете да изчислите киловатчас от ватове и часове. Не можете да конвертирате ват в единица киловатчас, тъй като единицата ват и киловатчас представляват различни количества.

Формула за изчисляване на ватове в киловатчас

Енергията E в киловатчас (kWh) е равна на мощността P във ватове (W), умножена по времевия период t в часове (hr), разделен на 1000:

E (kWh) = P (W) × t (hr) / 1000

Така че

киловатчас = ват × час / 1000

или

kWh = W × hr / 1000

Пример

Каква е консумацията на енергия във ват-час, когато консумацията на енергия е 5000 вата за времетраене от 3 часа?

E = 5000W × 3h / 1000 = 15 kWh

 

Как да конвертирате kWh във ватове ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
БЪРЗИ МАСИ