Джаули в преобразуване на калории

Джоули (J) в калории (cal), калкулатор за преобразуване на енергия и как да конвертирате.

Калкулатор за преобразуване на джаули в калории

Въведете енергията в джаули, изберете тип калорична единица и натиснете бутона Конвертиране :

J
Изберете тип калорична единица:  
   
Енергиен резултат в калории:

Преобразуване на калории в джаули ►

Малки и големи калории

Малка калория (кал) е енергията, необходима за увеличаване на 1 грам вода с 1 ° C при налягане от 1 атмосфера.

Голяма калория (Cal) е енергията, необходима за увеличаване на 1 kg вода с 1 ° C при налягане от 1 атмосфера.

Голямата калория се нарича още хранителна калория и се използва като единица хранителна енергия.

Как да конвертирате от джаули в калории

Джоули до термохимични калории

1 изч та = 4.184 J

Енергията в термохимичните калории E (calth) е равна на енергията в джаули E (J), разделена на 4.184:

E (кал) = E (J) / 4.184

Пример

Преобразувайте 600 джаула в термохимични калории.

E (изч) = 600J / 4,184 = 143.4 изч та

Джаули до 15 ° C калории

1 кал. 15 = 4,1855 Дж

Енергията в 15 ° C калории E (cal15) е равна на енергията в джаули E (J), разделена на 4.1855:

E (изчислено 15 ) = E (J) / 4.1855

Пример

Преобразувайте 600 джаула в 15 ° C калории.

E (кал. 15 ) = 600J / 4.1855 = 143.352 кал. 15

Джаули до големи / хранителни калории

1 Cal = 4.184 kJ = 4184 J

Енергията в големи / хранителни калории E (Cal) е равна на енергията в джаули E (J), разделена на 4184:

E (Cal) = E (J) / 4184

Пример

Преобразувайте 600 джаула в хранителни калории.

E (кал) = 600J / 4184 = 0,1434 кал

 

Преобразуване на калории в джаули ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КОНВЕРСИЯ НА ЕНЕРГИЯ
БЪРЗИ МАСИ