Преобразуване на джаули в килокалории

Калкулатор за преобразуване на енергия в джаули (J) в килокалории (kcal) и как да конвертирате.

Калкулатор за преобразуване на джаули в килокалории

Въведете енергията в джаули и натиснете бутона Конвертиране :

J
Изберете тип калорична единица:  
   
Енергиен резултат в килокалории:

преобразуване в kcal в джаули ►

Как да конвертирате от джаули в kcal

Джоули до термохимични / хранителни килокалории

1 kcal th = 4184 J

Енергията в джаули E (J) е равна на енергията в килокалории E (kcal-th), разделена на 4184:

E (kcal) = E (J) / 4184

Пример

Преобразувайте 5000 джаула в килокалории.

E ( kcal ) = 5000 J / 4184 = 1,195 kcal

Джоули до международни килокалории

1 kcal IT = 4186,8 J

Енергията в джаули E (J) е равна на енергията в международни килокалории E (kcal-IT), разделена на 4186,8:

E (kcal-IT) = E (J) / 4186.8

Пример

Преобразувайте 5000 джаула в килокалории.

E (kcal-IT) = 5000 J / 4186,8 = 1,194 kcal IT

Джаули до 15 ° C килокалории

1 kcal 15 = 4185,5 J

Енергията в джаули E (J) е равна на енергията в 15 ° C килокалории E (kcal15), разделена на 4185,5:

E ( kcal 15 ) = E (J) / 4185,5

Пример

Преобразувайте 5000 джаула в килокалории.

E (kcal 15 ) = 5000 J / 4185,5 = 1,195 kcal 15

Джоули до 20 ° C килокалории

1 kcal 20 = 4182 J

Енергията в джаули E (J) е равна на енергията в 20 ° C килокалории E (kcal20), разделена на 4182:

E ( kcal 20 ) = E (J) / 4182

Пример

Преобразувайте 5000 джаула в килокалории.

E ( kcal 20 ) = 5000 J / 4182 = 1,196 kcal 20

 

преобразуване в kcal в джаули ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КОНВЕРСИЯ НА ЕНЕРГИЯ
БЪРЗИ МАСИ