Преобразуване eV в keV

Калкулатор за преобразуване на електрон-волта (eV) в килоелектрон-волта (keV) и как да конвертирате.

eV в keV калкулатор за преобразуване

eV в keV, калкулатор за преобразуване на енергия.

Въведете енергията в електрон-волта и натиснете бутона Convert :

eV
   
Резултат в килоелектронволта: keV

преобразуване в keV в eV ►

Как да конвертирате eV в keV

Един електронен волт е равен на хилядната част от килоелектронволта:

1eV = 0,001keV

Енергията в килоелектронволт E (keV) е равна на енергията в електронволта E (eV), разделена на 1000:

E (keV) = E (eV) / 1000

 

Пример

Конвертиране на 500eV в keV:

E (keV) = 500eV / 1000 = 0,5keV

Таблица за преобразуване на eV в keV

Енергия (eV) Енергия (keV)
1 eV 0,001 keV
2 eV 0,002 keV
3 eV 0,003 keV
4 eV 0,004 keV
5 eV 0,005 keV
6 eV 0,006 keV
7 eV 0,007 keV
8 eV 0,008 keV
9 eV 0,009 keV
10 eV 0,01 keV
20 eV 0,02 keV
30 eV 0,03 keV
40 eV 0,04 keV
50 eV 0,05 keV
60 eV 0,06 keV
70 eV 0,07 keV
80 eV 0,08 keV
90 eV 0,09 keV
100 eV 0,1 keV
200 eV 0,2 keV
300 eV 0,3 keV
400 eV 0,4 keV
500 eV 0,5 keV
600 eV 0,6 keV
700 eV 0,7 keV
800 eV 0,8 keV
900 eV 0,9 keV
1000 eV 1 keV
2000 eV 2 keV
3000 eV 3 keV
4000 eV 4 keV
5000 eV 5 keV
6000 eV 6 keV
7000 eV 7 keV
8000 eV 8 keV
9000 eV 9 keV
10000 eV 10 keV
100000 eV 100 keV

 

преобразуване в keV в eV ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КОНВЕРСИЯ НА ЕНЕРГИЯ
БЪРЗИ МАСИ