конверсия от keV в eV

Калкулатор за преобразуване на килоелектрон-волта (keV) в електрон-волта (eV) и как да конвертирате.

калкулатор за преобразуване на keV в eV

keV в eV, калкулатор за преобразуване на енергия.

Въведете енергията в килоелектронволта и натиснете бутона Конвертиране :

keV
   
Резултат в електрон-волта: eV

преобразуване eV в keV ►

Как да конвертирате keV в eV

Един килоелектронволт е равен на 1000 електронволта:

1keV = 1000eV

Енергията в електрон-волта E (eV) е равна на енергията в килоелектронволта E (keV) по 1000:

E (eV) = E (keV) × 1000

 

Пример

Конвертиране на 5keV в eV:

E (eV) = 5keV × 1000 = 5000eV

таблица за преобразуване на keV в eV

Енергия (keV) Енергия (eV)
0,001 keV 1 eV
0,002 keV 2 eV
0,003 keV 3 eV
0,004 keV 4 eV
0,005 keV 5 eV
0,006 keV 6 eV
0,007 keV 7 eV
0,008 keV 8 eV
0,009 keV 9 eV
0,01 keV 10 eV
0,02 keV 20 eV
0,03 keV 30 eV
0,04 keV 40 eV
0,05 keV 50 eV
0,06 keV 60 eV
0,07 keV 70 eV
0,08 keV 80 eV
0,09 keV 90 eV
0,1 keV 100 eV
0,2 keV 200 eV
0,3 keV 300 eV
0,4 keV 400 eV
0,5 keV 500 eV
0,6 keV 600 eV
0,7 keV 700 eV
0,8 keV 800 eV
0,9 keV 900 eV
1 keV 1000 eV
2 keV 2000 eV
3 keV 3000 eV
4 keV 4000 eV
5 keV 5000 eV
6 keV 6000 eV
7 keV 7000 eV
8 keV 8000 eV
9 keV 9000 eV
10 keV 10000 eV
100 keV 100000 eV

 

преобразуване eV в keV ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КОНВЕРСИЯ НА ЕНЕРГИЯ
БЪРЗИ МАСИ