מחשבון כפל

מחשבון כפל מקוון.

הזן את שני המספרים שיש להכפיל ולחץ על כפתור החישוב :

מספר ראשון:
×  
מספר שני:
 
תוצאת כפל:

לדוגמא, מוצר הכפל פי 3 הוא 12:

3 × 4 = 4 + 4 + 4 = 12

 

מחשבון חלוקה ►

 


ראה גם

Advertising

מחשבונים למתמטיקה
שולחנות מהירים