מחשבון צמיחה / ריקבון אקספוננציאלי

מחשבון צמיחה מעריכי / ריקבון מקוון.

נוסחת צמיחה / ריקבון אקספוננציאלית

x ( t ) = x 0 × (1 + r ) t

x (t) הוא הערך בזמן t.

x 0 הוא הערך ההתחלתי בזמן t = 0.

r הוא קצב הצמיחה כאשר r/ 0 או קצב ריקבון כאשר r <0, באחוזים.

t הוא הזמן במרווחי זמן נפרדים וביחידות הזמן שנבחרו.

מחשבון צמיחה אקספוננציאלי

הזן את הערך ההתחלתי x 0 , קצב הצמיחה r ומרווח הזמן t ולחץ על כפתור = :

הזן ערך התחלתי ( x 0 ):  
הזן קצב צמיחה / ריקבון ( r ): %
הזן זמן ( t ):  
   
ערך בזמן t ( x (t)):  

דוגמא

x 0 = 50

r = 4% = 0.04

t = 90 שעות

x ( t ) = x 0 × (1 + r ) t = 50 × (1 + 0.04) 90 = 1706

 

מחשבון מעריכי ►

 


ראה גם

Advertising

מחשבונים למתמטיקה
שולחנות מהירים