מחשבון שונות

מחשבון שונות וכיצד לחשב.

שונות אוכלוסייה ומחשבון שונות לדוגמא

הזן ערכים:
סוג מידע:  
 
שׁוֹנוּת:
סטיית תקן:
מתכוון:

מחשבון שונות שונות של משתנה אקראי

הזן הסתברות או משקל ומספר נתונים בכל שורה:

יכולת מספר נתונים
שׁוֹנוּת:
מתכוון:
סטיית תקן:

חישוב שונות אוכלוסייה שלמה

ממוצע אוכלוסייה:

אוכלוסיית ממוצע

שונות אוכלוסייה:

שונות האוכלוסייה

חישוב שונות של נתונים מדוגמים

ממוצע לדוגמא:

ממוצע לדוגמא

שונה במדגם:

שונה במדגם

חישוב שונות משתנה אקראית בדידה

ממוצע משתנה אקראי:

ממוצע משתנה אקראי

שונות משתנה אקראית:

שונות אקראית

 


ראה גם

Advertising

מחשבונים למתמטיקה
שולחנות מהירים