מחשבון ממוצע משוקלל

מחשבון וחישוב ממוצע משוקלל. מחשבון ממוצע משוקלל.

מִשׁקָל מספר
ממוצע משוקלל:
סה"כ משקולות:
תַחשִׁיב:

מחשבון ממוצע ►

חישוב ממוצע משוקלל

הממוצע המשוקלל ( x ) שווה לסכום תוצר המשקל (w i ) כפול מספר הנתונים (x i ) חלקי סכום המשקולות:

ממוצע משוקלל

דוגמא

מצא את הממוצע המשוקלל של ציוני הכיתה (עם משקל שווה) 70,70,80,80,80,90:

מכיוון שמשקלם של כל הציונים שווים, אנו יכולים לחשב ציונים אלה בממוצע פשוט, או שנוכל לקבוע כמה פעמים כל ציון מופיע ולהשתמש בממוצע משוקלל.

2 × 70,3 × 80,1 × 90

x = (2 × 70 + 3 × 80 + 1 × 90) / (2 + 3 + 1) = 470/6 = 78.33333

 

מחשבון ממוצע ►

 


ראה גם

Advertising

מחשבונים למתמטיקה
שולחנות מהירים