מחשבון שינוי אחוזים

ערך התחלתי:
ערך סופי:
 
אחוז השינוי באחוזים: %
תַחשִׁיב:

מחשבון אחוזים ►

חישוב אחוז שינוי

אחוז השינוי מערך ישן (V ישן ) לערך חדש (V חדש ) שווה להפרש הערכים הישן והחדש חלקי הערך הישן כפול 100%:

אחוז אחוז = ( V חדש - V ישן ) / V ישן × 100%

דוגמה מס '1

העלייה באחוזים מהמחיר הישן של $ 1000 לערך חדש של $ 1200 נמדדת על ידי:

אחוז שינוי = ($ 1200 - $ 1000) / $ 1000 × 100%

 = 0.2 × 100% = 20%

דוגמה מס '2

ירידת אחוז המחיר משווי ישן של 1000 $ לערך חדש של 800 $ נמדדת על ידי:

אחוז שינוי = ($ 800 - $ 1000) / $ 1000 × 100%

 = -0.2 × 100% = -20%

 

מחשבון אחוזים ►

 


ראה גם

Advertising

מחשבונים למתמטיקה
שולחנות מהירים