Konwersja Kalorii do Dżule

Kalorie (cal) do Dżule (J), kalkulator konwersji energii i sposób przeliczania.

Kalkulator konwersji kalorii na dżule

Wybierz typ jednostki kalorii, wprowadź energię w kaloriach i naciśnij przycisk Konwertuj :

Wybierz typ jednostki kalorii:
   
Wynik energetyczny w dżulach: J

Dżule do konwersji kalorii ►

Małe i duże kalorie

Mała kaloria (cal) to energia potrzebna do zwiększenia 1 grama wody o 1 ° C pod ciśnieniem 1 atmosfery.

Duża kaloria (Cal) to energia potrzebna do zwiększenia 1 kg wody o 1 ° C przy ciśnieniu 1 atmosfery.

Duża kaloria jest również nazywana kalorią spożywczą i jest stosowana jako jednostka energii spożywczej.

Jak konwertować kalorie na dżule

Kalorie termochemiczne na dżule

1 cal th = 4,184 J

Energia w dżulach E (J) jest równa 4,184 razy energii w kaloriach termochemicznych E (calth) :

E (J) = 4,184 × E (cal th )

Przykład

Zamień 300 cal th na dżule.

E (J) = 4,184 × 300 cal th = 1255,2 J.

15 ° C kalorii na dżule

1 cal 15 = 4,1855 J

Energia w dżulach E (J) jest równa 4,1855 razy energii w kaloriach E (cal15) w temperaturze 15 ° C :

E (J) = 4,1855 × E (kal. 15 )

Przykład

Zamień 300 cal 15 na dżule.

E (J) = 4,1855 × 300 cal 15 = 1255,65 J

Duże kalorie / jedzenie na dżule

1 Cal = 4,184 kJ = 4184 J

Energia w dżulach E (J) jest równa 4184-krotności energii w dużych kaloriach E (Cal) :

E (J) = 4184 × E (Cal)

Przykład

Przelicz 0,3 Cal na dżul.

E (J) = 4184 × 0,3 Cal = 1255,2 J.

 

Dżule do konwersji kalorii ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA ENERGII
SZYBKIE STOŁY