Konwersja kWh na dżule

Kilowatogodzina (kWh) na dżule (J) - kalkulator i przeliczanie jednostek energii.

Kalkulator konwersji kWh na dżule

Wprowadź energię w kWh i naciśnij przycisk Convert :

kWh
   
Wynik w dżulach: J

Konwersja dżuli na kWh ►

Jak przeliczyć kWh na dżule

Jedna kilowatogodzina to 3600000 dżuli:

1kWh = 3600000J = 3,6⋅10 6 J = 3,6MJ

 

Zatem energia w dżulach E (J) jest równa 3600000 razy energii w kilowatogodzinie E (kWh) :

E (J) = 3600000 ⋅ E (kWh)

Tabela konwersji kWh na dżule

Energia (kWh) Energia (J)
1 kWh 3600000 J
2 kWh 7200000 J
3 kWh 10800000 J
4 kWh 14400000 J
5 kWh 18000000 J
6 kWh 21600000 J
7 kWh 25200000 J
8 kWh 28800000 J
9 kWh 32400000 J
10 kWh 36000000 J
20 kWh 72000000 J
30 kWh 108000000 J
40 kWh 144000000 J
50 kWh 180000000 J
60 kWh 216000000 J
70 kWh 252000000 J
80 kWh 288000000 J
90 kWh 324000000 J
100 kWh 360000000 J
200 kWh 720000000 J
300 kWh 1080000000 J
400 kWh 1440000000 J
500 kWh 1800000000 J
600 kWh 2160000000 J
700 kWh 2520000000 J
800 kWh 2880000000 J
900 kWh 3240000000 J
1000 kWh 3600000000 J

 

Konwersja dżuli na kWh ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA ENERGII
SZYBKIE STOŁY