Konwersja kilodżuli na kilokalorie

Przelicznik kilodżuli (kJ) na kilokalorie (kcal) i przeliczanie jednostek energii.

Kalkulator konwersji Kilodżuli na kilokalorie

Wprowadź energię w kilodżulach i naciśnij przycisk Konwertuj :

kJ
Wybierz typ jednostki kalorii:
   
Wynik energetyczny w kilokaloriach:

konwersja kcal na kJ ►

Jak przekonwertować z kilodżuli do kcal

Kilodżule do kilokalorii termochemicznych / spożywczych

1 kcal th = 4,184 kJ

Energia w kilokaloriach E (kcal-th) jest równa energii w kilodżulach E (kJ) podzielonej przez 4,184:

E (kcal) = E (kJ) / 4,184

Przykład

Przelicz 5 kilodżuli na kilokalorie.

E (kcal) = 5 kJ / 4,184 = 1,195 kcal

Kilodżule do międzynarodowych kilokalorii

1 kcal IT = 4,1868 kJ

Energia w międzynarodowych kilokaloriach E (kcal-IT) jest równa energii w kilodżulach E (kJ) podzielonej przez 4,1868 :

E (kcal-IT) = E (kJ) / 4,1868

Przykład

Przelicz 5 kilodżuli na kilokalorie.

E (kcal-IT) = 5 kJ / 4,1868 = 1,194 kcal IT

Kilodżule do 15 ° C kilokalorii

1 kcal 15 = 4,1855 kJ

Energia w kilokaloriach E 15 ° C (kcal15) jest równa energii w kilodżulach E (kJ ) podzielonej przez 4,1855 :

E ( 15 kcal ) = E (kJ) / 4,1855

Przykład

Przelicz 5 kilodżuli na kilokalorie.

E ( 15 kcal ) = 5 kJ / 4,1855 = 1,195 kcal 15

Kilodżule do 20 ° C kilokalorii

1 kcal 20 = 4,182 kJ

Energia w kilokaloriach E w temperaturze 20 ° C (kcal20) jest równa energii w kilodżulach E (kJ ) podzielonej przez 4,182 :

E ( 20 kcal ) = E (kJ) / 4,182

Przykład

Przelicz 5 kilodżuli na kilokalorie.

E ( 20 kcal ) = 5 kJ / 4,182 = 1,196 kcal 20

 

konwersja kcal na kJ ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA ENERGII
SZYBKIE STOŁY