Konwersja Kilodżuli do Kalorie

Kilodżule (kJ) do kalorii (cal), kalkulator konwersji energii i jak konwertować.

Kalkulator konwersji kilodżuli na kalorie

Wprowadź energię w kilodżulach, wybierz typ jednostki kalorii i naciśnij przycisk Konwertuj :

kJ
Wybierz typ jednostki kalorii:
   
Wynik energetyczny w kaloriach:

Konwersja kalorii do kJ ►

Małe i duże kalorie

Mała kaloria (cal) to energia potrzebna do zwiększenia 1 grama wody o 1 ° C pod ciśnieniem 1 atmosfery.

Duża kaloria (Cal) to energia potrzebna do zwiększenia 1 kg wody o 1 ° C przy ciśnieniu 1 atmosfery.

Duża kaloria jest również nazywana kalorią spożywczą i jest stosowana jako jednostka energii spożywczej.

Jak przeliczyć kilodżule na kalorie

Kilodżule na kalorie termochemiczne

1 cal th = 0,004184 kJ

1 kJ = 239,0057 cal th

Energia kalorii termochemicznych E (calth) jest równa energii w kilodżulach E (kJ) razy 239,0057:

E (cal) = E (kJ) × 239,0057

Przykład

Przelicz 0,6 kilodżuli na kalorie termochemiczne.

E (cal) = 0.6kJ x 239,0057 = 143,4 obi th

Kilodżule do 15 ° C kalorii

1 kal. 15 = 0,0041855 kJ

1 kJ = 238,9201 cal 15

Energia w kaloriach E (cal15) w temperaturze 15 ° C jest równa energii w kilodżulach E (kJ) razy 238,9201:

E (cal 15 ) = E (kJ) × 238,9201

Przykład

Przelicz 0,6 kilodżuli na kalorie o temperaturze 15 ° C.

E CAL ( 15 ) = 0.6kJ x 238,9201 = 143,352 cal 15

Kilodżule do dużych / kalorii żywności

1 Cal = 4,184 kJ

1 kJ = 0,239 kal

Energia w kalorii E (Cal) w dużych ilościach / żywności jest równa energii w kilodżulach E (kJ) razy 0,239:

E (Cal) = E (kJ) × 0,239

Przykład

Konwertuj 0,6 kilodżuli na kalorie spożywcze.

E (kal.) = 0,6 kJ × 0,239 = 0,1434 kal

 

Konwersja kalorii do kJ ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA ENERGII
SZYBKIE STOŁY