Konwersja kalorii do kcal

Kalorie (cal) do Kilokalorie (kcal) , kalkulator konwersji energii i sposób przeliczania.

Kalkulator konwersji kalorii do kcal

Wybierz typ jednostki kalorii, wprowadź energię w kaloriach i naciśnij przycisk Konwertuj :

Wybierz typ jednostki kalorii:  
   
Wynik w małych kilokaloriach: kcal

Kalkulator konwersji kalorii do kcal ►

Małe i duże kalorie

Mała kaloria (cal) to energia potrzebna do zwiększenia 1 grama wody o 1 ° C pod ciśnieniem 1 atmosfery.

Duża kaloria (Cal) to energia potrzebna do zwiększenia 1 kg wody o 1 ° C przy ciśnieniu 1 atmosfery.

Duża kaloria jest również nazywana kalorią spożywczą i jest stosowana jako jednostka energii spożywczej.

Jak zamienić kalorie na kcal

cal do kcal - małe kalorie do małych kilokalorii

1 kcal = 1000 kal

Energia w małych kilokaloriach (kcal) jest równa energii w małych kaloriach (kcal) podzielonej przez 1000:

E (kcal) = E (cal) / 1000

Przykład

Zamień 6000cal na małe kcal:

E (kcal) = 6000cal / 1000 = 6 kcal

Cal do kcal - duże kalorie do małych kilokalorii

1 kcal = 1 kal

Energia w małych kilokaloriach (kcal) jest równa energii w dużych kaloriach (Cal):

E (kcal) = E (Cal)

Przykład

Przelicz 6Cal na kcal:

E (kcal) = 6Cal = 6kcal

 

Konwersja kcal do kalorii ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA ENERGII
SZYBKIE STOŁY