Dżule do konwersji kalorii

Dżule (J) na kalorie (cal), kalkulator konwersji energii i sposób przeliczania.

Kalkulator konwersji dżuli na kalorie

Wprowadź energię w dżulach, wybierz typ jednostki kalorii i naciśnij przycisk Konwertuj :

J
Wybierz typ jednostki kalorii:  
   
Wynik energetyczny w kaloriach:

Konwersja kalorii na dżule ►

Małe i duże kalorie

Mała kaloria (cal) to energia potrzebna do zwiększenia 1 grama wody o 1 ° C pod ciśnieniem 1 atmosfery.

Duża kaloria (Cal) to energia potrzebna do zwiększenia 1 kg wody o 1 ° C przy ciśnieniu 1 atmosfery.

Duża kaloria jest również nazywana kalorią spożywczą i jest stosowana jako jednostka energii spożywczej.

Jak konwertować dżule na kalorie

Dżule na kalorie termochemiczne

1 cal th = 4,184 J

Energia kalorii termochemicznych E (calth) jest równa energii w dżulach E (J) podzielonej przez 4,184:

E (cal) = E (J) / 4,184

Przykład

Przelicz 600 dżuli na kalorie termochemiczne.

E (cal) = 600J / 4,184 = 143,4 cal th

Dżule do 15 ° C kalorii

1 cal 15 = 4,1855 J

Energia w kaloriach E (cal15) w 15 ° C jest równa energii w dżulach E (J) podzielonej przez 4,1855:

E (cal 15 ) = E (J) / 4,1855

Przykład

Przelicz 600 dżuli na kalorie o temperaturze 15 ° C.

E CAL ( 15 ) = 600J / 4,1855 = 143,352 cal 15

Dżule do dużych kalorii / żywności

1 Cal = 4,184 kJ = 4184 J

Energia w dużych / spożywanych kaloriach E (Cal) jest równa energii w dżulach E (J) podzielonej przez 4184:

E (Cal) = E (J) / 4184

Przykład

Zamień 600 dżuli na kalorie spożywcze.

E (kal.) = 600J / 4184 = 0,1434 kal

 

Konwersja kalorii na dżule ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA ENERGII
SZYBKIE STOŁY