Jak przeliczyć BTU / godz. Na kW

Jak przeliczyć brytyjskie jednostki termiczne na godzinę (BTU / godz.) Na kilowaty (kW) .

Jeden BTU / h jest równy 0,00029307107 kilowatów:

1 BTU / godz. = 0,00029307107 kW

Wzór konwersji BTU / godz. Na kilowaty

Moc w kilowatach P (kW) jest równa mocy w BTU IT na godzinę P ( BTU / hr ) podzielonej przez 3412.142:

P (kW) = P (BTU / godz.) / 3412,142

Przykład

Zamień 20000 BTU / godz. Na kilowaty:

P (kW) = 20000 BTU / godz. / 3412,142 = 5,861 kW

 

Jak przeliczyć kW na BTU / godz. ►

 


Zobacz też