Jak przekonwertować VA na waty

Jak zamienić moc pozorną w woltoamperach (VA) na moc rzeczywistą w watach (W) .

Wzór obliczeniowy VA na waty

Rzeczywista moc P w watach (W) jest równa mocy pozornej S w woltoamperach (VA) pomnożonej przez współczynnik mocy PF:

P (W)S (VA) × PF

Zatem waty są równe woltoamperom razy współczynnik mocy.

waty = woltoamperów × PF

lub

W = VA × PF

Przykład

Jaka jest rzeczywista moc w watach, gdy moc pozorna wynosi 3000 VA, a współczynnik mocy 0,8?

Rozwiązanie:

P = 3000 VA × 0,8 = 2400 W.

 

Jak przekonwertować waty na VA ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY