Jak zamienić miliwaty na waty

Jak przeliczyć moc w miliwatach (mW) na waty (W) .

Jeden wat odpowiada 1000 miliwatów:

1 W = 1000 mW

wzór konwersji miliwatów na waty

Moc w watach P (W) jest równa mocy w miliwatach P (mW) podzielonej przez 1000:

P (W) = P (mW) / 1000

Przykład

Zamień 5 mW na waty:

P (W) = 5 mW / 1000 = 0,005 W.

 

Jak przekonwertować waty na mW ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA MOCY
SZYBKIE STOŁY