Jak zamienić waty na miliwaty

Jak przeliczyć moc w watach (W) na miliwaty (mW).

Jeden wat odpowiada 1000 miliwatów:

1 W = 1000 mW

Wzór konwersji watów na miliwaty

Moc w miliwatach P (mW) jest równa 1000-krotności mocy w watach P (W) :

P (mW) = 1000 ⋅ P (W)

Przykład

Przelicz 5 W na miliwaty:

P (mW) = 1000 ⋅ 5 W = 5000 mW

 

Jak przekonwertować mW na waty ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA MOCY
SZYBKIE STOŁY