Jak przekonwertować VA na kVA

Jak przeliczyć moc pozorną z woltoamperów (VA) na kilowoltoamperów (kVA).

Wzór obliczeniowy woltoamperów do kVA

Moc pozorna S w kilowoltoamperach (kVA) jest równa mocy pozornej S w woltoamperach (VA) podzielonej przez 1000:

S (kVA) =  S (VA) / 1000

 

Więc kilowoltoamperów to woltoamperów podzielone przez 1000:

kilowoltoamperów = woltoamperów / 1000

lub

kVA = VA / 1000

Przykład

Jaka jest pozorna moc w kilowoltoamperach, gdy pozorna moc w woltoamperach wynosi 3000 VA?

Rozwiązanie:

S = 3000VA / 1000 = 3kVA

 

Jak zamienić kVA na VA ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY