Jak zamienić VA na kW

Jak zamienić moc pozorną w woltoamperach (VA) na moc rzeczywistą w kilowatach (kW) .

Wzór obliczeniowy woltoamperów na kW

Rzeczywista moc P w kilowatach (kW) jest równa mocy pozornej S w woltoamperach (VA) pomnożonej przez współczynnik mocy PF podzielony przez 1000:

P (kW) =  S (VA) × PF / 1000

 

Zatem kilowaty są równe woltoamperom razy współczynnik mocy podzielony przez 1000.

kilowaty = woltoamperów × PF / 1000

lub

kW = VA × PF / 1000

Przykład

Jaka jest rzeczywista moc w kilowatach, gdy moc pozorna wynosi 3000 VA, a współczynnik mocy 0,8?

Rozwiązanie:

P = 3000VA × 0,8 / 1000 = 2,4kW

 

Jak przeliczyć kW na VA ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY