Pochodna logarytmu

Gdy funkcja logarytmiczna jest dana wzorem:

f ( x ) = log b ( x )

Pochodna funkcji logarytmicznej jest dana wzorem:

f ' ( x ) = 1 / ( x ln ( b ))

x jest argumentem funkcji.

b jest podstawą logarytmu.

ln b jest logarytmem naturalnym b.

 

Na przykład gdy:

f ( x ) = log 2 ( x )

f ' ( x ) = 1 / ( x ln (2))

 

 


Zobacz też

Advertising

LOGARYTM
SZYBKIE STOŁY