Jaki jest logarytm jedności?

Jaki jest logarytm jedności?

log b (1) =?

Funkcja logarytmiczna

y = log b ( x )

jest funkcją odwrotną do funkcji wykładniczej

x = b y

Logarytm z x = 1 to liczba y, którą powinniśmy podnieść o podstawę b, aby otrzymać 1.

Podstawa b podniesiona do potęgi 0 jest równa 1,

b 0 = 1

Czyli logarytm o podstawie b z jedynki wynosi zero:

log b (1) = 0

Na przykład logarytm o podstawie 10 z 1:

Ponieważ 10 podniesione do potęgi 0 to 1,

10 0 = 1

Wtedy logarytm o podstawie 10 z 1 wynosi 0.

log 10 (1) = 0

 

Logarytm nieskończoności ►

 


Zobacz też

Advertising

LOGARYTM
SZYBKIE STOŁY