Logarytm zera

Jaki jest logarytm zera? Dlaczego log (0) nie jest zdefiniowany.

Rzeczywisty logarytmiczny logarytm funkcji log b (x) jest zdefiniowany tylko dla x/ 0.

Nie możemy znaleźć liczby x, więc podstawa b podniesiona do potęgi x jest równa zero:

b x = 0, x nie istnieje

Zatem logarytm o podstawie b wynoszący zero nie jest zdefiniowany.

log b (0) nie jest zdefiniowany

Na przykład logarytm o podstawie 10 z 0 nie jest zdefiniowany:

log 10 (0) nie jest zdefiniowany

Granica logarytmu podstawy b z x, gdy x zbliża się do zera od strony dodatniej (0+), wynosi minus nieskończoność:

lim log (x) = -infinity

 

Logarytm jednego ►

 


Zobacz też

Advertising

LOGARYTM
SZYBKIE STOŁY