Logarytm liczby ujemnej

Jaki jest logarytm liczby ujemnej?

Funkcja logarytmiczna

y = log b ( x )

jest funkcją odwrotną do funkcji wykładniczej

x = b y

Ponieważ podstawa b jest dodatnia (b/ 0), podstawa b podniesiona do potęgi y musi być dodatnia (b y / 0) dla dowolnego rzeczywistego y. Zatem liczba x musi być dodatnia (x/ 0).

Rzeczywisty logarytm o podstawie b liczby ujemnej jest nieokreślony.

log b ( x ) jest niezdefiniowane dla x ≤ 0

Na przykład logarytm o podstawie 10 wartości -5 jest niezdefiniowany:

log 10 (-5) jest niezdefiniowany

Złożony logarytm

Dla liczby zespolonej z w postaci biegunowej:

z = r · e

Złożony logarytm:

 Log z = ln r +

Jest zdefiniowany dla ujemnego z.

 

Logarytm zera ►

 


Zobacz też

Advertising

LOGARYTM
SZYBKIE STOŁY