Symbole algebry

Lista symboli i znaków algebry matematycznej.

Tabela symboli matematycznych algebry

Symbol Nazwa symbolu Znaczenie / definicja Przykład
x zmienna x nieznana wartość do znalezienia gdy 2 x = 4, to x = 2
= znak równości równość 5 = 2 + 3
5 równa się 2 + 3
znak nie równości nierówność 5 ≠ 4
5 nie równa się 4
równorzędność identyczny z  
równe z definicji równe z definicji  
: = równe z definicji równe z definicji  
~ w przybliżeniu równa słabe przybliżenie 11 ~ 10
w przybliżeniu równa przybliżenie sin (0,01) ≈ 0,01
proporcjonalnie do proporcjonalnie do yx gdy y = kx, k stała
lemniscate symbol nieskończoności  
znacznie mniej niż znacznie mniej niż 1 1000000
znacznie większy niż znacznie większy niż 1000000 ≫ 1
() zdanie wtrącone obliczyć najpierw wyrażenie wewnątrz 2 * (3 + 5) = 16
[] nawiasy obliczyć najpierw wyrażenie wewnątrz [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18
{} szelki zestaw  
x wsporniki podłogowe zaokrągla liczbę do mniejszej liczby całkowitej ⌊4,3⌋ = 4
x wsporniki sufitowe zaokrągla liczbę do górnej liczby całkowitej ⌈4,3⌉ = 5
x ! wykrzyknik Factorial 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24
| x | pionowe paski całkowita wartość | -5 | = 5
f ( x ) funkcja x odwzorowuje wartości x na f (x) f ( x ) = 3 x +5
( fg ) skład funkcji

( fg ) ( x ) = f ( g ( x ))

f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1⇒ ( fg ) ( x ) = 3 ( x -1) 
( a , b ) otwarty interwał ( a , b ) = { x | a < x < b } x ∈ (2,6)
[ a , b ] zamknięty przedział [ a , b ] = { x | axb } x ∈ [2,6]
delta zmiana / różnica t = t 1 - t 0
dyskryminujący Δ = b 2 - 4 AC  
sigma sumowanie - suma wszystkich wartości w zakresie serii x i = x 1 + x 2 + ... + x n
∑∑ sigma podwójne sumowanie podwójna suma x
kapitał pi produkt - iloczyn wszystkich wartości w zakresie serii x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n
e e stała / liczba Eulera e = 2,718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
γ Stała Eulera-Mascheroniego γ = 0,5772156649 ...  
φ złoty stosunek stała złotego podziału  
π stała pi π = 3,141592654 ...

jest stosunkiem obwodu do średnicy koła

c = πd = 2⋅ πr

Symbole algebry liniowej

Symbol Nazwa symbolu Znaczenie / definicja Przykład
· kropka iloczyn skalarny a · b
× krzyż produkt wektorowy a × b
AB iloczyn tensora iloczyn tensorowy A i B. AB
\ langle x, y \ rangle produkt wewnętrzny    
[] nawiasy macierz liczb  
() zdanie wtrącone macierz liczb  
| A | wyznacznik wyznacznik macierzy A  
det ( A ) wyznacznik wyznacznik macierzy A  
|| x || podwójne pionowe paski norma  
A T transponować transpozycja macierzy ( A T ) ij = ( A ) ji
A Macierz hermitowska transpozycja koniugatu macierzy ( A ) ij = ( A ) ji
A * Macierz hermitowska transpozycja koniugatu macierzy ( A * ) ij = ( A ) ji
A -1 macierz odwrotna AA -1 = I  
ranga ( A ) ranga macierzy rząd macierzy A pozycja ( A ) = 3
słaby ( U ) wymiar wymiar macierzy A dim ( U ) = 3

 

Symbole statystyczne ►

 


Zobacz też

Advertising

SYMBOLE MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY