Ustaw symbole teorii

Lista symboli zbiorów teorii mnogości i prawdopodobieństwa.

Tabela symboli teorii mnogości

Symbol Nazwa symbolu Znaczenie /
definicja
Przykład
{} zestaw zbiór elementów A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| takie że po to aby A = { x | x\ mathbb {R}, x <0}
A⋂B skrzyżowanie obiekty należące do zbioru A i zbioru B A ⋂ B = {9,14}
A⋃B unia obiekty należące do zbioru A lub zbioru B. A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
A⊆B podzbiór A jest podzbiorem B. zbiór A jest zawarty w zestawie B. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A⊂B właściwy podzbiór / ścisły podzbiór A jest podzbiorem B, ale A nie jest równe B. {9,14} ⊂ {9,14,28}
A⊄B nie podzbiór zbiór A nie jest podzbiorem zbioru B. {9,66} ⊄ {9,14,28}
A⊇B nadzbiór A jest nadzbiorem B. zbiór A obejmuje zbiór B. {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A⊃B właściwy nadzbiór / ścisły nadzbiór A jest nadzbiorem B, ale B nie jest równe A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
A⊅B nie nadzbiór zbiór A nie jest nadzbiorem zbioru B {9,14,28} ⊅ {9,66}
2 A zestaw zasilający wszystkie podzbiory A  
\ mathcal {P} (A) zestaw zasilający wszystkie podzbiory A  
A = B. równość oba zestawy mają te same elementy A = {3,9,14},
B = {3,9,14},
A = B
A c komplement wszystkie obiekty, które nie należą do zbioru A  
ZA' komplement wszystkie obiekty, które nie należą do zbioru A  
A \ B względne dopełnienie obiekty należące do A, a nie do B. A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
AB względne dopełnienie obiekty należące do A, a nie do B. A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
A∆B symetryczna różnica obiekty należące do A lub B, ale nie do ich przecięcia A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A⊖B symetryczna różnica obiekty należące do A lub B, ale nie do ich przecięcia A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a ∈A element,
należy do
ustaw członkostwo A = {3,9,14}, 3 ∈ A
x ∉A nie element brak zestawu członkostwa A = {3,9,14}, 1 ∉ A
( a , b ) zamówiona para kolekcja 2 elementów  
A × B iloczyn kartezjański zbiór wszystkich uporządkowanych par z A i B.  
| A | kardynalność liczba elementów zbioru A A = {3,9,14}, | A | = 3
#ZA kardynalność liczba elementów zbioru A A = {3,9,14}, # A = 3
| pionowy pasek takie że A = {x | 3 <x <14}
0 aleph-null nieskończona liczność zbioru liczb naturalnych  
1 aleph-one zbiór policzalnych liczb porządkowych  
Ø pusty zestaw Ø = {} A = Ř
\ mathbb {U} Uniwersalny zestaw zbiór wszystkich możliwych wartości  
0 zbiór liczb naturalnych / liczb całkowitych (z zerem) \ mathbb {N}0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N}0
1 zbiór liczb naturalnych / liczb całkowitych (bez zera) \ mathbb {N}1 = {1, 2, 3, 4, 5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N}1
zestaw liczb całkowitych \ mathbb {Z} = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈\ mathbb {Z}
zestaw liczb wymiernych \ mathbb {Q} = { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Z}i b ≠ 0} 2/6 ∈\ mathbb {Q}
zestaw liczb rzeczywistych \ mathbb {R} = { x | -∞ < x <∞} 6,343434 ∈\ mathbb {R}
zestaw liczb zespolonych \ mathbb {C} = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 i\ mathbb {C}

 

Symbole statystyczne ►

 


Zobacz też

Advertising

SYMBOLE MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY